Skip to content
Menu
aniamroz_jakpracuje2-min

Jak pracuję?

Mam doświadczenie w pracy właściwie z każdą grupą wiekową, ale najczęściej pracuję z  młodzieżą i dorosłymi, których potrzeby jako czynny nauczyciel w placówce oświatowej znam najlepiej. To pod tych uczniów skrojone są moje kursy  online. Przed podjęciem współpracy zawsze diagnozuję  poziom językowy, przeprowadzam wywiad, a dopiero potem opracowuję swoje lekcje dopasowując je do indywidualnych  potrzeb ucznia.

Przy każdym rodzaju kursu wdrażam maksymalną ilość ćwiczeń  konwersacyjnych, ponieważ wiem, że skuteczna komunikacja jest celem, ale też najtrudniejszą do opanowania sprawnością. Pomagam w ten sposob w przełamaniu bariery językowej.

Już od najniższych poziomów włączam w lekcje materiały  autentyczne,
do których sama układam ćwiczenia na potrzeby lekcji, wzbogacając w ten sposób materiały podręcznikowe, jeżeli uczeń będzie miał życzenie pracować z konkretnym podręcznikiem. 

Moje lekcje online to nie przerabianie gramatyki na kserówkach.  Na zajęciach stosuję metodę  klasy  odwróconej, tzn. uczeń dostaje do domu materiał do zapoznania np. tutorial gramatyczny, materiał autentyczny lub ćwiczenia do wykonania, a na lekcji wyjaśniamy wątpliwości i przechodzimy do ćwiczeń   praktycznych, aby maksymalnie wykorzystać i wydłużyć czas mówienia na lekcji. Wszystkie materiały udostępniam uczniowi na specjalnej  platformie, dzięki czemu wszystko jest w jednym miejscu, a uczeń w razie potrzeby ma możliwość wydrukowania materiałów w dowolnym momencie.

aniamroz_grafika_notes kopia