Skip to content
Moje kursy
Menu

Moje kursy

Mam doświadczenie w pracy właściwie z każdą grupą wiekową, ale najczęściej pracuję z młodzieżą i dorosłymi, których potrzeby jako czynny nauczyciel w placówce oświatowej znam najlepiej. To pod tych uczniów skrojone są moje kursy online. Przed podjęciem współpracy zawsze diagnozuję poziom językowy, przeprowadzam wywiad, a dopiero potem opracowuję swoje lekcje dopasowując je do indywidualnych potrzeb ucznia.

aniamroz_kursy_chmurka kopia

Kurs konwersacyjny z gramatyką w tle

Kurs jest skierowany do tych osób, które przeszły poziom A1-A2 (1,2 lata nauki), dużo rozumieją, ale nadal mają poczucie, że niewiele potrafią powiedzieć w języku niemieckim. Nic dziwnego! W sali lekcyjnej nauczyciel nie może ćwiczyć mówienia tylko z Tobą, dzieli czas na wszystkich uczniów, przez co na lekcji ma dla Ciebie ok. 3 minut czasu przy 15 uczniach. Dlatego opracowałam cykl autorskich prezentacji, które zawierają bodźce do intensywnych ćwiczeń w mówieniu. Tu nie będziesz opowiadał tylko o pogodzie lub o tym, co wczoraj jadłeś, ponieważ dostaniesz leksykę i gramatykę do przećwiczenia w domu, a na lekcji skupiamy się tylko na praktycznym zastosowaniu tej wiedzy. Wszystkie materiały będziesz miał udostępnione na specjalnej platformie w jednym miejscu bez chaosu i fruwajacych kserówek.

aniamroz_kursy1-min

Kurs obejmuje 10 indywidualnych lekcjionlinezemną na bazie moich autorskich prezentacji, podczas których przećwiczysz w mówieniu następujące zagadnienia gramatyczne:

 • odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym (mocnych i złożonych)
 • budowę zdań twierdzących i pytających (w całym kursie przećwiczysz wiele dialogów)
 • rodzajnik i jego odmianęę przez przypadki (2 lekcje)
 • spójniki: denn i weil
 • porównania
 • stopniowanie przymiotnika
 • tryb rozkazujący i czasownik sollten w udzielaniu porad (2 lekcje)
 • czas przeszły złożony PERFEKT (3 lekcje).

Gramatyka jest przemycona na bazie pewnych zagadnień leksykalnych. Po kursie będziesz umiał sprawnie:

 • opowiedzieć o swoim typowym dniu
 • opowiedzieć o swoich nawykach w czasie wolnym, zapytać o nie rozmówcę, przeprowadzić rozmowę na ten temat
 • opowiedzieć o tym, jakie dajesz lub otrzymujesz prezenty
 • uzasadnić wybór prezentu
 • opowiedzieć, co masz w torbie
 • opisać osoby lub obiekty, porównać je pod względem pewnych cech
 • nazwać choroby i dolegliwości
 • przeprowadzić rozmowę z lekarzem
 • udzielić porad osobie chorej
 • opowiedzieć o ostatniej imprezie w czasie przeszłym
 • opowiedzieć o minionym dniu
aniamroz_kursy_chmurka_wakacyjny

Kurs konwersacyjny z gramatyką w tle

Skierowany jest do osób na poziomie A2-B1, które chcą w mówieniu operować bardziej złożonymi konstrukcjami. Nauczysz się tu:

 • opisywać osoby: wygląd zewnętrzny i cechy charakteru oraz rozmawiać o wartościach stosując odmianę przymiotnika po rodzajnikach określonych i nieokreślonych. Powtórzysz tu przymiotniki, ubrania, słownictwo związane z wartościami życiowymi. (2 lekcje)
 • podawać cele działania za pomocą spójnika um…zu lub damit. Powtórzysz dyscypliny sportowe i nauczysz się podawać cel uprawiania sportu i cele związane z nauką języków obcych. (1 lekcja)
 • budować zdania ze spójnikami wenn i als bazując na szerokiej gamie informacji z zakresu realioznawstwa Niemiec. (2 lekcje)
 • opowiadać o planach na przyszłość oraz dobrych postanowieniach za pomocą czasu przyszłego Futur I oraz porównać go z czasem przeszłym Perfekt (2 lekcje)
 • stosować przyimki miejsca w opisie domu, pokoju i w trakcie przemeblowania lub remontu (2 lekcje)
aniamroz_kursy4-min
aniamroz_kursy_chmurka_dla_poczatkujacych

Befreunde dich mit der deutschen Sprache), czyli: Zaprzyjaźnij się z niemieckim

 • Kurs dla poziomu 0 tzn. osób zaczynających naukę języka niemieckiego, np. w klasie VII i wszystkich tych, którym język niemiecki okazuje się być potrzebny, a nigdy nie mieli z nim kontaktu.
 • Jest to cykl 7 lekcji ze mną, podczas których pracujemy na moich autorskich materiałach. Skupiamy się na wymowie, budowie, zdania odmianie czasownika i od pierwszych lekcji wdrażamy do mówienia.
 • Wszystkie materiały będziesz miał udostępnione na specjalnej platformie w jednym miejscu bez chaosu i gubiących się kserówek.
aniamroz_kursy2-min
aniamroz_kursy_chmurka_maturalny

Keine Panik vor dem Abi, czyli Bez paniki przed maturą

Kurs dla osób zdających maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Pomogę ci:

 • dostosować materiały do treści, które uwzględnia podręcznik. Często niektóre zagadnienia maturalne są przedstawiane zbyt pobieżnie lub, ze względu na brak czasu na lekcji, pomijane przez nauczyciela.
 • zrozumieć teksty czytane i słuchane, podam ci techniki rozwijające te sprawności.
 • ćwiczyć sprawność pisania (w zależności od poziomu będziesz pisać listy, albo wyracowania, mając świadomość tego, jakie są kryteria oceniania, a ja sprawdzę ci je tak, jak robi to egzaminator maturalny)
 • przećwiczyć zadania na maturę ustną: rozmowy sterowane, opis obrazka rozmowę na bazie materiału stymulującego.
 • zapamiętać kilka praktycznych wskazówek do zastosowania przed i w trakcie egzaminu.
kurs_matura
aniamroz_kursy_chmurka_dla_certyfikaty

Przygotowanie do certyfikatów w Goethe – Institut

Do kursów przygotowuję pracując z podręcznikami i materiałami rekomendowanymi przez ośrodki egzaminacyjne, np. do egzaminu B2 korzystam z pozycji pt. “Aspekte NEU B2” wydawnictwa Klett oraz testów modelowych i ćwiczeń przygotowujących do certyfikatu, np. : “Mit Erfolg zum Goethe -Zertifikat B2″(część ćwiczeniowa i testowa).

Ćwiczenia te pomogą ci:

 • opanować niezbędną leksykę i gramatykę przed egzaminem,
 • oswoić się ze stopniem trudności tekstów.
 • odpowiednio operować argumentami na egzaminie ustnym i pisemnym.
 • Pomogę ci poznać strukturę egzaminu, specyfikę zadań i kryteria oceniania.
 • Przed egzaminem wykonasz mnóstwo testów modelowych pod moją kontrolą.
aniamroz_niemiecki_w_biznesie

Kurs specjalistyczny – niemiecki w biznesie

Poza językiem ogólnym nauczysz się operować językiem biznesowym i branżowym niezbędnym w pracy oraz usprawnisz codzienną komunikację w środowisku koroporacyjnym.

Zajęcia prowadzę z podręcznikiem wydawnictwa Klett pt. “DAF im Unternehmen”, poziom podręcznika dobieram do poziomu ucznia po wykonaniu testu diagnostycznego.

Kursy skrojone
do potrzeb ucznia

Na zajęciach możemy też skupić się na:

 • języku ogólnym,
 • ćwiczeniu określonych sprawności,
 • konsultacjach językowych,
 • pomocy w opanowaniu materiału omawianego w szkole.

Cennik

Lekcja indywidualna   100 zł  

Zajęcia w grupach – 2 osoby     80 zł  

Zajęcia w grupach – 3, 4 osoby:          60 zł   

cennik