Skip to content
Menu

Dzień dobry!/ Cześć! 

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że najprawdopodobniej zastanawiasz się nad tym, czy to, za co nasi Klienci cenią sobie współpracę z nami, jest ich prawdziwym doświadczeniem. Doceniamy to, że przed decyzją o rozpoczęciu współpracy z nami, chcesz to zweryfikować.

Rozumiemy to i dlatego w komunikacji z Tobą tak bardzo stawiamy na transparentność, wiarygodność i jakość informacji.  Zależy nam na tym, żebyś świadomie podejmował swoje decyzje i budował zaufanie w oparciu o rzetelne informacje. 

Przygotowana przez nas Polityka opinii ma Ci w tym pomóc. Pamiętaj, że jeśli na jakimkolwiek etapie pojawią się dodatkowe pytania, z przyjemnością na nie odpowiemy. Wystarczy, że napiszesz do nas na adres: kontakt@yesniemiecki.pl

POLITYKA OPINII

§1 Najważniejsze informacje

1. W Polityce opinii znajdziesz zasady publikowania oraz weryfikowania Opinii przez Annę Mróz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą YES Niemiecki w Tłumaczeniach i Edukacji Anna Mróz, NIP:762 182 63 49 REGON: 141406862, adres: Jarzębinowa 10, 07-202 Leszczydół – Nowiny, e-mail: kontakt@yesniemiecki.pl  (dalej jako Właściciela Serwisu).

2. Udostępniane opinie dotyczą współpracy z nami, w tym dotyczą doświadczeń naszych Klientów związanych z nabyciem lub korzystaniem z naszych produktów i usług (dalej jako Produkty).

3. Celem Polityki Opinii jest przekazanie Ci rzetelnych informacji dotyczących zasad publikowania i weryfikowania Opinii, które mogą pomóc Ci w podjęciu świadomych decyzji zakupowych.

4. Publikujemy opinie osób, które nabyły lub korzystały z naszych produktów i usług (dalej jako „Klienci”), tj.:

1) osób, które dokonały zakupu produktu,

2) osób, które zawarły umowę na świadczenie usług lub inną umowę cywilnoprawną,

3) osób, które korzystały odpłatnie lub nieodpłatnie z Produktu lub usługi Właściciela Serwisu.

§2 Zasady weryfikacji opinii

1. Weryfikacja Opinii to kluczowy element budowy przez nas zaufania i wiarygodności. 

2. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca nabyła lub korzystała z naszych produktów i usług oraz czy Opinia nie narusza przepisów prawa i dobrych obyczajów i jest zgodna z Polityką opinii.

3. W przypadku gdy z §3 Polityki Opinii wynika, że Opinie są weryfikowane, weryfikacja Opinii odbywa się na zasadach wskazanych poniżej.

4. Weryfikacja Opinii przez Właściciela Serwisu następuje m.in. poprzez:

1) porównanie danych osobowych z posiadanymi danymi i informacjami w zakresie Klientów lub osób korzystających dotychczas z Produktów i usług Właściciela Serwisu,

2) porównanie szczegółów współpracy z posiadanymi danymi i informacjami w zakresie Klientów lub osób korzystających dotychczas z Produktów i usług Właściciela Serwisu,

3) bezpośredni kontakt z osobą opiniującą po przesłaniu Opinii (np. z podziękowaniem za Opinię),

4) bezpośredni kontakt z osobą opiniującą z prośbą o pozostawienie Opinii,

5) uzyskanie opinii Klienta w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem (np. w ramach korespondencji e-mailowej prowadzonej w związku ze współpracą),

6) przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.

5. W przypadku gdy Opinia jest publikowana samodzielnie przez:

1) Właściciela Serwisu, weryfikacja Opinii przez Właściciela Serwisu następuje przed jej publikacją, 

2) osobę opiniującą, weryfikacja Opinii przez Właściciela Serwisu następuje niezwłocznie po jej publikacji przez osobę opiniującą.

6. W przypadku gdy Opinia jest niezgodna z zasadami Polityki Opinii lub budzi wątpliwości co do tego, czy Opinia pochodzi od Klienta, Opinia ta nie jest publikowana przez Właściciela Serwisu, a w przypadku gdy została opublikowana samodzielnie przez osobę opiniującą, zostaje niezwłocznie usunięta przez Właściciela Serwisu.

7. Opinia może zostać nieopublikowana, a opublikowana Opinia może zostać usunięta w przypadku gdy Opinia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w szczególności gdy jest:

1) obraźliwa, zawiera treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,

2) narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, znaki towarowe lub prawa autorskie;

3) musi być usunięta z uwagi na orzeczenia sądowego lub decyzje organów,

4) przejawem czynu nieuczciwej konkurencji,

5) jest nieprawdziwa w zakresie opisanych faktów i stanu faktycznego lub gdy odnosi się do produktów/usług, które nie znajdują się już w Ofercie Właściciela Serwisu.

§3  Zasady publikowania opinii 

1. Opinie na stronie internetowej 

1) Opinie publikowane na stronie internetowej Właściciela Serwisu są przez niego weryfikowane zgodnie z zasadami weryfikacji Opinii opisanymi w §2 Polityki opinii.

2) Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z produktów i usług Właściciela Serwisu, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów./Właściciel Serwisu publikuje wszystkie Opinie udostępniane przez Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

3) Opinie są publikowane samodzielnie przez Właściciela Serwisu. 

4) Właściciel Serwisu nie korzysta z Opinii sponsorowanych.

2. Opinie na Instagramie

1) Opinie publikowane na Instagramie Właściciela Serwisu są przez niego weryfikowane zgodnie z zasadami weryfikacji Opinii opisanymi w §2 Polityki opinii.

2) Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z produktów i usług Właściciela Serwisu, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów./Właściciel Serwisu publikuje wszystkie Opinie udostępniane przez Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

3) Opinie są publikowane samodzielnie przez Właściciela Serwisu. 

4) Właściciel Serwisu nie korzysta z Opinii sponsorowanych.

3. Opinie na Facebooku

1) W przypadku opinii publikowanych na fanpage’u samodzielnie przez Właściciela Serwisu w celu przedstawienia korzyści związanych z korzystaniem z produktów i usług Właściciela Serwisu, opinie te są weryfikowane przez Właściciela zgodnie z zasadami opisanymi w §3.

2) Dodatkowo, Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom platformy Facebook dodawanie Opinii z wykorzystaniem udostępnionej na platformie funkcjonalności „OPINIE”/”RECENZJE”. W takim przypadku, publikowane są wszystkie Opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

3) Z uwagi na to, że zasady publikowania opinii z wykorzystaniem funkcjonalności „OPINIE”/”RECENZJE” są uregulowane w Standardach społeczności platformy Facebook [LINK], a Właściciel Serwisu nie ma na nie wpływu, Opinie publikowane samodzielnie przez Użytkowników na platformie Facebook nie są przez niego weryfikowane. Niezależnie od tego, w przypadku gdy opinie te naruszają Standardy społeczności Facebook, Właściciel Serwisu podejmie kroki w celu zgłoszenia naruszenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ramach Platformy. 

4) Właściciel Serwisu nie korzysta z Opinii sponsorowanych

4. Opinie w Wizytówce Google 

1) Właściciel Serwisu umożliwia dodawanie Opinii z wykorzystaniem funkcjonalności dodawania opinii dostępnej w ramach Wizytówki Google. 

2) W ramach Wizytówki Google publikowane są wszystkie Opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

3) Z uwagi na to, że zasady publikowania opinii w ramach Wizytówki Google są uregulowane w Polityce Google 

Treści publikowanych przez Użytkowników Map Google [LINK], a Właściciel Serwisu nie ma na nie wpływu, Opinie publikowane samodzielnie przez Użytkowników w ramach Wizytówki Google nie są przez niego weryfikowane. Niezależnie od tego, w przypadku gdy opinie te naruszają zasady określone w Polityce Google, Właściciel Serwisu podejmie kroki w celu zgłoszenia naruszenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ramach Platformy. 

4) Właściciel Serwisu nie korzysta z Opinii sponsorowanych

§4 Masz dodatkowe pytania?

Jeśli po zapoznaniu się z zasadami publikowania i weryfikowania opinii, pojawiły się dodatkowe pytania, z przyjemnością na nie odpowiemy. W tym celu napisz do nas na adres: kontakt@yesniemiecki.pl

Polityka opinii jest objęta prawami autorskimi. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie Polityki prywatności bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej

Data publikacji: 05.02.2024