Skip to content
Menu

Czy czas teraźniejszy wyraża tylko teraźniejszość?

Jeśli chodzi o liczbę czasów i sposób ich tworzenia, język niemiecki jest sporo prostszy od języka angielskiego. Uczniowie i kursanci oddychają z ulgą, kiedy okazuje się, że muszą poznać tylko 6 czasów gramatycznych. Do wyrażania przyszłości służą 2 czasy: FUTUR I i FUTUR II, do wyrażania teraźniejszości: PRÄSENS, do wyrażania przeszłości: PERFEKT, PRÄTERITUM (lub inaczej IMPERFEKT) i PLUSQUAMPERFEKT.

Popatrz na schematy budowy tych czasów:

FUTUR I:

podmiot + słówko posiłkowe werden + (…) + bezokolicznik.

Ich werde mit dir meine Hausaufgaben machen.

FUTUR II

podmiot + słówko posiłkowe werden + (…) + III forma czasownika + słówko posiłkowe haben/sein.

Ich werde wohl mit dir meine Hausaufgaben schnell gemacht haben.

PRÄSENS

podmiot + forma osobowa czasownika + (…)

Ich mache meine Hausaufgaben mit dir.

PRÄTERITUM

podmiot + II forma czasownika + (…)

Ich machte meine Hausaufgaben mit dir.

PERFEKT

podmiot + słówko posiłkowe haben/sein. + (…) + III forma czasownika

Ich habe mit dir meine Hausaufgaben gemacht.

PLUSQUAMPERFEKT

podmiot + słówko posiłkowe haben/sein w II formie: hatte/war + (…) + III forma czasownika

Ich hatte mit dir meine Hausaufgaben gemacht.

Proste, prawda? Problem powstaje, gdywidzimy gramatyczny czas teraźniejszy, ale nie tłumaczymy go czasem teraźniejszym. Popatrz na te przykłady:

PRÄSENS

Ich fahre nach Warschau.  – Jadę do Warszawy.

Morgen fahre ich nach Warschau. – Jutro pojadę do Warszawy. 

Vorgestern fahre ich nach Warschau. – Przedwczoraj pojechałam do Warszawy. (chociaż  tej formy nie używa się często)

We wszystkich zdaniach gramatycznie rozpoznajesz czas teraźniejszy, ale tylko w zdaniu pierwszym można odnieść je do teraźniejszości. W zdaniu drugim i trzecim widzimy określenia czasu: morgen- jutro, vorgestern- przedwczoraj i to one warunkują, jak przetłumaczymy te zdania.

PERFEKT

Perfekt zasadniczo wyraża przeszłość.

Wir haben Berlin besichtigt. – Zwiedziliśmy Berlin.

Może jednak odnieść się do przyszłości.

Bis zum nächsten Jahr haben wir Berlin besichtigt. – Do następnego roku zwiedzimy Berlin. 

FUTUR I

Futur I wyraża przyszłość.

Ich werde auf dem Balkon rauchen. – Zapalę na balkonie. 

Może wyrażać też przypuszczenie odnoszące się do teraźniejszości: 

Wo ist er? Er wird wahrscheinlich auf dem Balkon rauchen. – Gdzie on jest? Prawdopodobnie pali na balkonie. 

FUTUR II

Futur II wyraża przyszłość.

Er wird morgen die Arbeit beendet haben. – Jutro skończy pracę. 

Może też odnosić się do prawdopodobnych zdarzeń z przeszłości:

Vorgestern wird er die Arbeit vermutlich beendet haben. – Przedwczoraj być może skończył tę pracę.

Chcesz zrozumieć niuanse i zawiłości języka niemieckiego? Zapisz się na konsultację, podczas której zrozumiesz, że w niemieckim nie ma nic trudnego. Z moim ponad 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu i na bazie przygotowanych ćwiczeń wytłumaczę ci to skutecznie i z lekkością!

Zobacz też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *