Skip to content
Czym zajmuję się jako tłumacz?
Menu

Czym zajmuję się jako tłumacz?

W swojej pracy w charakterze tłumacza mam do czynienia z tekstami wymagającymi poświadczenia, czyli opatrzenia odpowiednią formułą oraz pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Są to:

  • akty USC (akty urodzenia, zgonu)
  • dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, odbytych szkoleniach lub kursach i wynikach egzaminów)
  • pisma dla sądu (orzeczenia, wyroki, postanowienia)
  • umowy (o pracę, umowy spółek, kupna-sprzedaży, najmu)
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • pisma podatkowe i celne
  • dokumenty związane z rejestracją aut zakupionych za  granicą.

Tłumaczę również teksty zwykłe nie wymagające pieczęci.

Zobacz też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.