Skip to content
Menu

Czym zajmuję się jako tłumacz?

W swojej pracy w charakterze tłumacza mam do czynienia z tekstami wymagającymi poświadczenia, czyli opatrzenia odpowiednią formułą oraz pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Są to:

 • akty USC: akty urodzenia, zgonu, akty małżeństwa, zaświadczenia o stanie cywilnym
 • dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, odbytych szkoleniach lub kursach i wynikach egzaminów, suplementy do dyplomow)
 • pisma dla sądu (orzeczenia, wyroki, postanowienia w sprawach rozwodowych, spadkowych, karnych i in.)
 • umowy (o pracę, spółek, kupna-sprzedaży, najmu, ubezpieczeniowe, leasingowe)
 • dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: wpisy do CEiDG
 • pisma podatkowe i celne
 • dokumenty dla ZUS (zaświadczenia o niezdolności do pracy, wnioski o rentę lub emeryturę)
 • dokumenty związane z rejestracją aut zakupionych za  granicą
 • dokumenacja medyczna: karty wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych, konsultacje u specjalistów, kart uodpornienia
 • dokumenty związane z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dzieci (500+, Kindergeld)
 • strony internetowe
 • dokumenty niemieckojęzyczne z Austrii i Szwajcarii

Współpracuję z organami wymiaru sprawiedliwości: policji, sądów i prokuratur, tłumacząc dla nich akta sprawy począwszy od etapu postępowania przygotowawczego aż po wydanie orzeczenia w sprawie. Tłumaczę również teksty zwykłe nie wymagające pieczęci. Dla zachowania równowagi jako pasjonat nauczania i zwolennik dzielenia się wiedzą prowadzę również warsztaty tłumaczeniowe dla osób, które chcą podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego lub potrzebują słownictwa prawniczego w swojej pracy.

Zobacz też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *