Znaczenia obiektywne i subiektywne czasowników modalnych

Czy nie zdarzyło ci się, że czytając książkę w zdaniu z czasownikiem modalnym owo zdanie jakoś się nie kleiło i chciało wpasować do kontekstu? Może tak być, bo czasownik modalny poza swoim znaczeniem podstawowym (obiektywnym) może wyrażać również inne treści. Przeczytaj dalej, a dowiesz się jakie.

ZNACZENIA OBIEKTYWNE

wollen – chcieć

sollen – powinno się

können – móc, umieć, potrafić

müssen – musieć

mögen – lubić

dürfen – wolno mieć prawo

Odmiana:

Czasownik modalny odmienia się nieregularnie w l.poj. , a 1 i 3 os. formy odmiany są takie same:

ich will, du willst, er/sie/es will

ich soll, du sollst, er/sie/es soll

ich kann, du kannst, er/sie/es kann

ich muss, du musst, er/sie/es muss

ich mag, du magst, er/sie/es mag

ich darf, du darfst, er/sie/es darf

Czasownik modalny w zdaniu:

Czasownik modalny w zdaniu może wystapić sam, ale najczęściej występuje w połączeniu z innym czasownikiem, który jest na końcu w postaci bezokolicznika :

Ich mag Eis. – Lubię lody.

Ich mag Eis essen. – Lubię jeść lody.

AUFGABE:

Jaki czasownik modalny wybierzesz?

a) Ich ___ schwimmen.

b) Hier ____man nicht parken.

c) Ich ____lernen.

a) kann, b) darf, c) muss (soll)

ZNACZENIA SUBIEKTYWNE

Kiedy używasz czasownika modalnego w znaczeniu subiektywnym?

Użyjesz w go w zdaniach, w których czasownik modalny nie występuje w swoim znaczeniu podstawowym, lecz ma na celu wyrażać pewną dozę prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia przekazywanych treści/ zdarzeń. Wybierając konkretny czasownik modalny (czasem w trybie przypuszczającym) możesz wyrazić mniejszą lub większą pewność odnośnie przekazywanych treści:

müssen – 95% (sicherlich, gewiss, zweifellos)

müsste – 85% (sehr wahrscheinlich)

dürfte – 75% (wahrscheinlich)

können – 50% (vielleicht)

könnte – 40% (möglicherweise)

mögen – 40 % (möglicherweise)

Czas teraźniejszy:

Przyjrzyj się przykładom:

Zweifellos ist er krank.

= Er muss krank sein.

Bez wątpliwości jest chory.

Wahrscheinlich schaffen wir das.

= Wir dürften das schaffen.

Prawdopodobnie damy radę.

Es ist möglich, dass er 25 Jahre alt ist.

= Er mag 25 Jahre alt sein.

Może mieć 25 lat.

 

Czas przeszły:

Das Konzert hat euch bestimmt gefallen.

= Das Konzert muss euch gefallen haben.

Konzert na pewno się wam podobał.

Vielleicht hat er das vergessen.

= Er  kann das vergessen haben.

Może zapomniał to.

Es  ist möglich, dass sie zu spät gekommen sind.

= Sie  könnten zu spät gekommen sein.

Możliwe, że przyszli za późno.

W znaczeniu subiektywnym czasowniki “wollen” i “sollen” wyrażają dystans do twierdzeń innych osób.

wollenosoba, której informacja dotyczy sama przekazuje nam tę informację, ale my niekoniecznie jej wierzymy.

sollen – dowiadujemy sie o czymś z innych źródeł (mediów, plotek) i nie jest to przez nas sprawdzona informacja.

 

Przykłady w czasie teraźniejszym:

Eva will schwanger sein.

Eva twierdzi, że jest w ciąży.

(Ona sama nam to mówi, ale czy tak jest…za jakiś czas się okaże)

Eva soll schwanger sein.

Mówią, że Eva jest w ciąży.

( Sąsiadka mi to powiedziała, a nie sama Eva, więc nie do końca wierzę)

 

Przykłady w czasie przeszłym:

Er will nichts davon gewusst haben.

Mówi, że nic o tym nie wiedział. (Ale czy mu wierzę?)

Er soll nichts davon gewusst haben.

Podobno nic o tym nie wiedział. (Nie jest do sprawdzona informacja)

Czasownik wollen może znaczeniowo zbliżyć się do znaczenia powinności lub obowiązku.

Popatrz na te przykłady:

Der Wortschatz will gelernt sein.

Tego słownictwa trzeba się nauczyć.

Das Problem will gelöst werden.

Ten problem trzeba rozwiązać.

Das will laut gesagt werden.

To trzeba głośno powiedzieć.

Dzięki tym zdaniom wskoczysz ze swoim niemieckim na wyższy poziom. Jakaś konstrukcja sprawia ci problem? Chcesz zdać maturę rozszerzoną? A może certyfikat językowy? Zapisz się na zajęcia 1:1 ze mną. Spiesz się, bo czasu nie mam zbyt wiele.