Przećwicz kilka pojęć z prawa spadkowego…

Chcesz pouczyć się słownictwa prawniczego? Możesz zacząć już teraz. Oto kilka wybranych pojęć z prawa spadkowego, których używam w dokumentach związanych z odrzuceniem lub przyjęciem spadku po zmarłym mieszkającym w Niemczech. W Polsce dokument ten ma często formę aktu notarialnego, w Niemczech spisywany jest odpowiedni protokół przez referendarza sądowego.

yes-niemiecki-logo-ZNAK_Obszar roboczy 1

der Erblasser – spadkodawca

der Erbe – spadkobierca

das Erbe = der Nachlass = die Erbschaft – spadek

der Alleinerbe – jedyny spadkobierca

erben – dziedziczyć

enterben – wydziedziczyć

gesetzliche Erben – spadkobiercy ustawowi

gesetzliche Erben erster Ordnung – ustawowi spadkobiercy w pierwszej linii

gesetzliche Erben zweiter Ordnung – ustawowi spadkobiercy w drugiej linii

die Abkömmlinge – zstępni

die Erbfolge – kolejność dziedziczenia

gewillkürte (testamentarische) Erfolge – kolejność dziedziczenia na podstawie woli spadkodawcy

gesetzliche Erbfolge – ustawowa kolejność dziedziczenia

das Pflichtteilsrecht -prawo do zachowku

das Testament – testament

yes-niemiecki-logo-ZNAK_Obszar roboczy 1

Teraz wykonaj kolejne zadanie. Jak uzupełnisz podany tekst?

____ der ersten Ordnung sind immer die Nachkommen des ____. Lebt zum Zeitpunkt des Todesfalles ein Kind des Erblassers, ____ dieses Kind neben dem Ehegatten des Verstorbenen. Leben mehrere Kinder, teilen sie das ____ unter sich und dem überlebenden Ehegatten auf.

_____ Erben erster Ordnung sind ______ des Erblassers. Da kein Erbe erster Ordnung vorhanden ist, der Erblasser hatte keine Kinder, erben die Erben zweiter _____ – Eltern und Geschwister.

Mit einem ________ ist die gesetzliche _______ beseitigt. Wer ein Testament in der Hand hat, muss dieses umgehend beim Gericht abgeben. Durch das Gericht wird geprüft, ob das Testament wirksam ist, wer _____ wird und ob nicht im Testament berücksichtigte Personen ein _______ haben.

yes-niemiecki-logo-ZNAK_Obszar roboczy 1

Masz ochotę na większą porcję słownictwa prawniczego i naukę pod okiem doświadczonego tłumacza i lektora? Możesz zapisać się na warsztaty tłumaczeniowe 1:1 ze mną, dopóki mam wolne miejsca. Tu wybierzesz dogodny dla siebie termin. Nie zwlekaj, czasu nie mam zbyt wiele! Tłumaczenia czekają!